Send køkkenet på værksted

Nogle skifter hele køkkenet ud. Andre får malet lågerne hos CLK Maleren.